Saturday, 26 September 2015

Videopostcard from Ukraine

  • Zaporizhzhia Lyceum 62, Zaporizhzhia
  • (teacher Zita Senicheva)

1 comment: